UWAGA!!!

Aktualizacja informacji dotyczącej wpłat za żywienie szkolne i przedszkolne oraz godziny dodatkowe w przedszkolu.

Opłaty za obiady szkolne oraz żywienie dzieci przedszkolnych należy dokonywać WYŁĄCZNIE na konto

87 1600 1462 1746 5016 3000 0003

NAJPÓŹNIEJ do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolu

Opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolu należy dokonywać WYŁĄCZNIE na konto

44 1600 1462 1746 5016 3000 0001

NAJPÓŹNIEJ do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

Od 1 września 2023 roku opłata za żywienie

– w przedszkolu wynosi:

śniadanie – 3,00 zł

obiad – 6,00 zł

podwieczorek – 3,00 zł

– w szkole wynosi:

obiad – 6,00 zł

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

RODZICU !

zapisz dziecko do KLASY I

2022/2023

GMINNY  PROGRAM  STYPENDIALNY  STYPENDIUM SAMORZĄDU   MYSZKOWA  DLA  UCZNIÓW  SZCZEGÓLNIE  UZDOLNIONYCH   „OMNIBUS”

 

Skip to content