[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W 

W NASZEJ SZKOLE

W ROKU 2023/2024

Uczniowie klas V-VII wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę”. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jestem małym przyjacielem przyrody”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mogę być, kim chcę”, który miał na celu rozbudzenie w uczniach pasji, zainteresowań, predyspozycji oraz odkrycie ich mocnych i słabych stron; eksponowanie pozytywnych cechy charakteru; wskazywanie konsekwencji zachowań aspołecznych, odnoszenie się do innych z szacunkiem i życzliwością;

rozwijanie w uczniach gotowości do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętności reagowania na nie, porozumiewania się, argumentowania, słuchania innych, zadawania pytań oraz odporności i inteligencji emocjonalnej; rozwijanie samodzielności i niezależności życiowej;

Uczniowie klasy piątej wzięli udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Europa i ja”, którego celem było  zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań

 dotyczących Europy,

 pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw. W tej edycji klasa piąta poznawała Grecję.

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content