[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły:

 

mgr Marzena Essa
Oddział przedszkolny

mgr Agnieszka Rakowska

mgr Marta Polaczkiewicz

mgr Aneta Dobrowolska

mgr Ewelina Szpak

mgr Magdalena Rzepka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Jasińska

mgr Jadwiga Solarz-Rzepka

mgr Małgorzata Wieczorek

Język polski

mgr Beata Barańska

dr Justyna Michalska

Język angielski

mgr Marzena Essa

mgr Justyna Gorzelik

Język niemiecki

mgr Marzena Essa

 

Historia i społeczeństwo mgr Beata Barańska
Matematyka

mgr Anna Nowakowska

mgr Mieczysław Zygmunt

Przyroda mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik
Biologia mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik
Informatyka mgr Anna Nowakowska
Technika mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik
Muzyka mgr Anna Możejko-Suchcicka
Plastyka mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik
Wychowanie fizyczne mgr Dorota Dubiak-Filipowska
Religia Ks. Stanisław Krupiński
Geografia mgr Katarzyna Kowalik-Szkutnik
Chemia

mgr Bożena Bugaj

mgr Magdalena Jeleń

Fizyka mgr Edyta Struska
WDŻ mgr Edyta Struska

WOS

EDB

dr Justyna Michalska
Logopedia

mgr Beata Barańska

mgr Agata Szywacz

mgr Anna Malczewska

mgr Karolina Tomzik

Doradztwo zawodowe mgr Anna Malczewska
Socjoterapia  mgr Katarzyna Werner
Biblioteka mgr Agnieszka Rakowska
Świetlica mgr Anna Możejko-Suchcicka
Nauczyciele wspomagający

mgr Agata Szywacz

mgr Katarzyna Werner

mgr Anna Danek

mgr Karolina Tomzik

mgr Anna Malczewska

mgr Agnieszka Szafrańska

Pedagog

Pedagog specjalny

mgr Angelika Nowakowska
Fizjoterapeuta Rafał Sroka
Psycholog szkolny mgr Aleksandra Ponicka

 

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content