Innowacje w roku szkolnym 2022/2023

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

„Książko – przedstaw się! Odczarowujemy czytanie”

 

Nadrzędnym celem innowacji jest rozbudzenie w uczniach fascynacji słowem pisanym oraz ukazanie czytania jako formy relaksu, terapii i rozrywki. Dzięki innowacji uczniowie poznają wartości, które niesie za sobą lektura książek. Program jest skierowany na motywowanie uczniów do czytania pozycji wykraczających poza obowiązkowy kanon lektur, tak aby czytanie stało się elementem ich życia codziennego, a nie tylko zadaniem domowym zleconym przez nauczyciela. Realizacja poszczególnych zadań umożliwi uczniom szersze spojrzenie na kwestie związane z czytelnictwem. Wdrożona innowacja przyczyni się do rozwijania w uczniach nie tylko zainteresowania książką, ale także pobudzi ich wyobraźnię oraz wpłynie pozytywnie na zasób słownictwa. Uczniowie będą mieli możliwość pogłębienia swoich umiejętności społecznych
i komunikacyjnych.

Innowacje w roku szkolnym 2021/2022

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA-organizacyjno-metodyczna

 

„Poznaj, zrozum i zbadaj biologię.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Dzięki Innowacji „Poznaj, zrozum i  zbadaj biologię ” uczniowie w większym niż dotychczasowy zakresie będą mieli dostęp do środków dydaktycznych, takich jak: mikroskopy,  komputer, rzutnik, bogaty zbiór preparatów mikroskopowych oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny. Głównym powodem wprowadzenia innowacji z biologii było przekonanie o istotnym znaczeniu zajęć praktycznych w zdobywaniu wiedzy. Nie bez znaczenia było również duże zainteresowanie uczniów zajęciami  z wykorzystywaniem  mikroskopów, a co za tym idzie rozwijaniem ich pasji z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Innowacja organizacyjno – metodyczna polegać będzie na przeprowadzaniu zajęć z wykorzystaniem twórczych metod nauczania. Badanie, odkrywanie, formułowanie pytań badawczych, stawianie hipotez jak i wyciąganie wniosków, gry i zabawy będą podstawą działania.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

programowo-dydaktyczna

 

„MATEMATYKA i DOŚWIADCZENIA”.

„Dążenie do odkrywania tajemnic tkwi głęboko w naturze człowieka, a nadzieja dotarcia tam, dokąd inni nie dotarli, pociąga umysły najmniej nawet skłonne do dociekań.”

 John Chadwick

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczeń uczy się wzorów, zamiany jednostek, obliczania kosztów, ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Innowacja ta ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Pozwoli pokazać uczniom, że w gazecie, na sklepowym paragonie, na etykietce puszki z farbą czy nawet na kubku jogurtu znajduje się wiele zadań matematycznych, które zadaje nam codzienne życie. Program uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność programu polega na prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych przy omawianiu poszczególnych haseł programowych. Program zakłada również uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer.

 

Aktualności

Wirtualny kiermasz książki

POBIERZ PDF wirtualny_kiermasz kod szkoły  G.MYS.MYSZK.S6 Kod ten należy wpisać w polu Dodatkowe Informacje link do katalogu: http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html adres naszej strony: http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/  ...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

Skip to content