[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Dokumenty szkolne

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka.

 

Pobierz

ŚWIETLICA

Karta zgłoszenie na świetlicę

Pobierz

Oświadczenie Rodo

Pobierz

Oświadczenie rodziców opiekunów do odbioru dziecka ze świetlicy

Pobierz

Zapisy do szkoły

na rok szkolny

2023/2024

 

  1. HARMONOGRAM REKRUTACJI w 2023r. do KLAS I SP (1)

POBIERZ

  1. KRYTERIA w REKRUTACJI w 2023r. do KLAS I SP

POBIERZ

3.1. Zgłoszenie dziecka do sp, kontynuacja nauki w sp

POBIERZ

  1. Wniosek rekrutacyjny do sp

POBIERZ

Zapisy do przedszkola

na rok szkolny

2023/2024

 Kryteria rekrutacji do przedszkoli na I i II etapie postępowania

POBIERZ

DEKLARACJA o kontynuowaniu

POBIERZ

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

POBIERZ

Oświadczenie o zamieszkaniu

POBIERZ

HARMONOGRAM REKRUTACJI do PRZEDSZKOLI- 2023

POBIERZ

Regulamin COVID

REGULAMIN COVID 2021

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin nowy 2021 zmiany (1)

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport

STATUT SZKOŁY

Pobierz

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO

Pobierz

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Pobierz

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Pobierz

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

pobierz

REGULAMIN WYCIECZEK

pobierz

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

pobierz

 

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content