[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Kalendarz szkolny

 Kalendarz szkolny na rok szk. 2023/2024

Rozpoczęcie roku szk. 2023/2024           4 września 2023 r

Rada Pedagogiczna                             13 września 2023r.

Spotkania z rodzicami                          13 września 2023 r

Zebrania śródroczne                            25  stycznia  2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna                 23 – 31 grudnia 2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna                    25 stycznia 2024r

Konferencja plenarna                           26  stycznia  2024 r

Zebrania śródroczne                            22  maja   2024r

Ferie zimowe                                      29  – 11 lutego  2024 r

Wiosenna przerwa świąteczna               28 marca -2 kwietnia 2024r.

Zebrania śródroczne                           15 maja 2024r

Konferencja klasyfikacyjna                    12 czerwca 2024 r

Konferencja plenarna                          19 czerwca 2024 r

Zakończenie roku szk. 2023/24

      – w szkole                                   21 czerwca 2024 r

      – w oddziałach przedszkolnych        28 czerwca 2023r

Ferie letnie                                       24.06-31.08.2024r

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szk. 2022/23

 

2.05.2024r

31.05.2024 r

 

 

 

Oceny proponowane:

– I semestr – do 21.12.2024 r

– II semestr – do 10.05.2024 r

 

 

 

 

 

 

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content