Aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA – INFORMACJE O RZĄDOWYM PROGRAMIE

 

 

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie otrzymały przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  1. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  2. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

„Aktywna tablica, aktywny uczeń i aktywny nauczyciel w Myszkowie”

 

 

 

W ramach programu określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkoły zobowiązane są do udziału w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”).

 

W związku z tym w dniu 24 stycznia 2018 r. została utworzona międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu pod nazwą: „Aktywna tablica, aktywny uczeń i aktywny nauczyciel w Myszkowie”.

 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli e – koordynatorzy programu ze szkół podstawowych naszego miasta. Zostały omówione zasady współpracy w ramach sieci oraz ułożono harmonogram spotkań. Koordynatorzy wymienili się doświadczeniami oraz omówili podstawowe zagadnienia związane z realizacją zadań ujętych w Programie. Ustalono także, w jaki sposób będą publikowane materiały związane z programem.

Nasze szkoły

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie

 

Aplikacje i programy stosowane na lekcjach

Nowa era, Operon, Scholaris, GWO, WSiP

Certyfikaty

 

Wykorzystywanie tablicy na lekcjach

 

 

 

 

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content