W Innowacji pedagogicznej biorą udział uczniowie klasy 5. Pierwsze trzy zajęcia przeznaczone były na zapoznanie się uczniów z budową mikroskopu i jego działaniem. Uczniowie sami wykonywali preparaty mikroskopowe oraz oglądali preparaty stałe.

Kolejne zajęcia w ramach Innowacji polegały na stworzeniu zielnika. Uczniowie wykonali zielnik tradycyjny i z masy solnej.

Kolejne zajęcia w ramach Innowacji dotyczyły komórki zwierzęcej. Uczniowie wykonali modele przestrzenne komórki. Poznali jej budowę również za pomocą ćwiczeń graficznych i modelu magnetycznego

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content