We wrześniu uczniowie kasy czwartej w ramach innowacji powtarzali i utrwalali sobie tabliczkę mnożenia, jednocześnie  przygotowując się do Światowego Dnia Tabliczki mnożenia.  Utrwalanie wiadomości odbywało się poprzez zabawy,” Ja mam tyle , a kto ma…? „, wycinając i składając koło fortuny z tabliczki mnożenia oraz korzystając z aplikacji edukacyjnych na tabletach. Drugim zagadnieniem realizowanym na zajęciach były obliczenia kalendarzowe. Uczniowie wykonywali zadania i rozwiązywali zagadki przy użyciu tablicy multimedialnej. Ponadto wykonywali własne kalendarze na rok 2022. W wolej chwili dla relaksu chętnie korzystali z planszowych gier matematycznych.

W październiku na dodatkowych lekcjach uczniowie rozwiązywali rożnego rodzaju gry logiczne, łamigłówki.  Wykonywali również swoje własne gry planszowe. Gry logiczne zmuszają dziecko do użycia myślenia, a dokładniej – zasad dedukcji, w celu rozwiązania zagadki. Gry i zagadki logiczne są świetnym treningiem umysłowym dla ucznia. Pomagają one w rozwinięciu zdolności logicznego myślenia, rozumowania i argumentacji, zasad dedukcji i umiejętności organizacyjnych.

W listopadzie oraz grudniu uczniowie poznali kolejną ważną rolę matematyki w życiu. Mianowicie poznali jak wielką rolę odgrywa matematyka w sztuce. Obrazy, malarstwo, wielkie konstrukcje budowlane powstały dzięki znajomości matematyki i inspiracji matematyką. Na lekcjach uczniowie oglądali prezentacje dotyczące inspiracji matematyką w sztuce oraz sami wyszukiwali w Internecie ciekawostek. Uczniowie również sami wcielili się w rolę małych artystów i wykonali choinki dekorując je figurami matematycznymi oraz za pomocą haftu matematycznego wyszywali choinki.

Styczeń i luty, to miesiące w którym tematyka na zajęciach była poświęcona roli pieniądza i poznaniu takich pojęć jak koszty, zyski,Budżet.

Uczniowie wcielali się w rolę małych ekonomistów, poszukiwali informacji w Internecie, oglądali prezentacje i na podstawie tych wiadomości planowali swój własny Budżet w wykorzystaniem kieszonkowego, jak również budżet klasowy na zorganizowanie imprezy klasowej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pracach zespołowych, nad tworzeniem budżetu. Sprawnie wyszukiwali informacji na temat cen, liczyli, przeliczali, modyfikowali swoje wydatki tak aby się zmieścić w zaplanowanym budżecie. Uczniowie na pewno wykorzystaj te umiejętności do racjonalnego gospodarowania swoim własnym pieniążkiem.Ponadto tworzyliśmy krzyżówki matematyczne na podstawie zdobytych wiadomości na lekcjach matematyki. 

Aktualności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych   Zgodnie z art.13 i 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

REGULAMIN COVID

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród  pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 i Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myszkowie     Procedury...

Skip to content